Szkolenia dofinansowane dla MŚP

Jeżeli są Państwo zainteresowani podniesieniem swoich kompetencji zachęcamy do skorzystania z dofinansowania, w ramach Podmiotowego Finansowaniu Usług Rozwojowych na Szkolenia dofinansowane dla MŚP.

ZETO Sp. z o.o. jest zweryfikowanym dostawcą usług szkoleniowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych i posiadamy w naszej ofercie szkolenia, na które istnieje możliwość zdobycia dofinansowania w ramach PSF. Już teraz można uzyskać nawet do 80% dofinansowania na realizację dowolnego szkolenia z naszej oferty.

Kto może skorzystać z dofinansowania na szkolenia dofinansowane dla MŚP 

  • Ze wsparcia już dziś mogą skorzystać przedsiębiorcy i ich pracownicy z większości powiatów województwa lubelskiego.

  • Wsparciem objęte mogą być osoby samo zatrudnione, mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wysokość dofinansowania

  • Dofinansowanie jakie możesz uzyskać wynosi z reguły od 50 do 80%, oprócz lokalizacji na jego poziom ma wpływ wielkość przedsiębiorstwa jak i spełnianie dodatkowych warunków (np. objęcia wsparciem pracowników w wieku 50 lat i więcej) oraz inne wskaźniki określone przez operatora

Co należy zrobić?

  1. Określić potrzeby szkoleniowe pracowników – podniesienie, zmiana, potwierdzenie kwalifikacji.

  2. Wybrać szkolenia z oferty ZETO – chętnie zbadamy Państwa potrzeby szkoleniowe oraz wskażemy najlepsze rozwiązania. UWAGA część szkoleń może być realizowana w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji ZOOM. Szkolenia mogą mieć formę zamkniętą tylko dla pracowników firmy.

  3. Złożyć wniosek wraz z załącznikami do Operatora PARP wybranego do obsługi wniosków w naszym regionie.

  4. Podpisać umowę z Operatorem i oczekiwać na akceptację wniosku.

  5. Zapisać się na wybrane szkolenie ZETO poprzez Bazę Usług Rozwojowych.

  6. Zrealizować szkolenie, ocenić je oraz opłacić fakturę.

  7. Skontaktować się z operatorem w celu dopełnienia formalności i otrzymania dofinansowania.

Jeśli mają Państwo pytania z przyjemnością na nie odpowiemy: tel 81 718 42 50

W województwie lubelskim zostali wybrani Operatorzy tj.

1. dla powiatu lubelskiego, świdnickiego, lubartowskiego, łęczyńskiego oraz m. Lublin

Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

http://warwschod.pl/uslugi-rozwojowe-dla-msp-z-podregionu-lubelskiego/#more-635

2. dla podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego:

TRIADA Chełm

„Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko – zamojskim”

3. dla podregionu puławskiego:

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT

http://www.euro-konsult.pl/projekty.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.