MS Access kurs podstawowy

Kiedy

28/02/2022 - 01/03/2022    
08:30 - 15:30

Event Type

{has_category}
{/has_category} {has_tag}
{/has_tag}

MS Access kurs podstawowy

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu MS Access kurs podstawowy: uczestnicy poznają zasady tworzenia i obsługi baz danych z wykorzystaniem Microsoft Access, w tym gromadzenia danych, definiowania tabel i relacji, wykorzystywania formularzy, kwerend oraz tworzenia raportów. Nabyte umiejętności i wiedza uczestnika w zakresie obsługi baz danych z pewnością pozwolą na wydajną i efektywną pracę.

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Uwaga: Termin szkolenia gwarantowany!

Program szkolenia

Podstawowe informacje o bazach danych

Podstawy pracy w programie Access

 • Uruchamianie programu MS Access, otwieranie i zamykanie istniejącej bazy danych
 • Wybór i otwieranie obiektu bazy danych, przeglądanie informacji, zamykanie obiektu
 • Paski narzędziowe, menu
 • Tworzenie nowej bazy danych
 • System pomocy w programie Access

Tabele

 • Tworzenie nowej tabeli – właściwości pól, zmiana struktury tabeli, klucze
 • Poruszanie się po tabeli, zaznaczanie rekordów
 • Kopiowanie i zastępowanie danych w tabeli
 • Dołączanie nowych rekordów, usuwanie danych
 • Porządkowanie tabeli, przeglądanie wybranych rekordów – sortowanie, filtrowanie
 • Modyfikowanie projektu tabeli
 • Relacje pomiędzy danymi
 • Indeksowanie danych

Zapytania (Kwerendy)

 • Tworzenie zapytania wybierającego
 • Modyfikowanie projektu zapytania
 • Definiowanie złożonych kryteriów wyboru rekordów
 • Definiowanie i formatowanie pól obliczeniowych
 • Zapytania parametryczne, krzyżowe, podsumowujące dane
 • Proste zapytania funkcjonalne

Formularze

 • Tworzenie formularzy za pomocą kreatorów
 • Modyfikowanie projektu formularza
 • Pasek narzędzi
 • Przybornik
 • Definiowanie wyrażeń

Raporty

 • Tworzenie raportu za pomocą kreatorów
 • Grupowanie danych w raportach
 • Definiowanie raportu podsumowującego
 • Analiza danych – sortowanie oraz filtrowanie
 • Korzystanie z kreatora etykiet adresowych
 • Drukowanie listów w korespondencji seryjnej

Wymiana danych

Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego MS Excel, edytora MS Word do MS Access.

Import informacji z programów MS Office Wymiana informacji z bazami danych innych programów