Excel w finansach

Kiedy

24/02/2022 - 25/02/2022    
08:30 - 15:30

Event Type

{has_category}
{/has_category} {has_tag}
{/has_tag}

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia Excel w finansach uczestnicy będą w stanie zastosować nabyte wiadomości do analizy danych. Poznanie zaawansowanych technik korzystania z programu Microsoft Excel uczyni codzienną pracę łatwiejszą i bardziej efektywną. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik potrafi: tworzyć raporty finansowe, budować własne formuły obliczeniowe i modele, wykorzystywać tabele przestawne, prezentować wyniki analiz w formie graficznej.

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

 • Przygotowanie danych do analizy
  • planowanie struktury danych
  • importowanie danych zewnętrznych
  • dokumentowanie zawartości arkuszy
  • ochrona danych
 • Formuły i funkcje
  • przypomnienie: rodzaje adresów, stosowanie nazw
  • wykorzystanie funkcji „niefinansowych” w obliczeniach finansowych
  • zagadnienia, w których wykorzystuje się funkcje finansowe:
   • wartość pieniądza w czasie
   • amortyzacja
   • oprocentowanie i raty
   • zdyskontowana wartość netto
   • wewnętrzna stopa zwrotu
  • formuły tablicowe
  • diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w formułach
 • Narzędzia analizy danych
  • tabele
  • filtr zaawansowany, funkcje baz danych
  • usuwanie duplikatów
  • tekst jako kolumny
  • tekst jako kolumny – hierarchia danych
  • tabele przestawne – hierarchia i analiza danych
 • Narzędzie Tabela danych…
  • w analizie wrażliwości
  • w analizie wielokryterialnej
 • Zastosowanie scenariuszy w analizie porównawczej
 • Narzędzia optymalizacji
  • Szukaj wyniku…
  • Solver
 • Narzędzia prognozowania – funkcje i dodatek Analiza danych
  • korelacja i regresja
  • wygładzanie szeregów czasowych (średnia ruchoma i wygładzanie wykładnicze)
  • wyznaczanie trendów
 • Graficzna prezentacja danych
  • dynamiczne wykresy
  • dodatkowe serie danych
  • zastosowanie wykresu bąbelkowego
  • wykresy przestawne
  • wykresy przebiegu w czasie

Cena: 790,00 zł netto; wysoki rabat przy dwóch lub więcej osobach; możliwość dofinasowania